Workshops

Vroegtijdig signaleren van schrijfproblemen

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe leerkrachten op eenduidige wijze vroegtijdig problemen binnen het voorbereidende of aanvankelijke schrijven kunnen signaleren. Omdat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, hebben wij een workshop ontwikkeld om leerkrachten hierin te scholen. Tijdens de workshop worden handvatten gegeven hoe het ontwikkelingsniveau van het schrijven van leerlingen in kaart gebracht kan worden.

Na deze workshop bent u in staat om aan de hand van onze observatielijsten in kaart te brengen of uw leerling schrijfrijp is danwel een schrijfprobleem heeft.

Kleutermotoriek, een rondleiding door de fijne en grove motoriek

De titel geeft het al aan…..tijdens deze workshop wordt er een rondleiding gegeven in de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek bij kleuters. In de kleuterleeftijd maakt het kind een grote ontwikkeling door en zijn er dan ook grote verschillen per kind in het niveau van motorisch functioneren.

Na deze workshop heb je basiskennis over de fijne en grof motorische ontwikkeling in de kleuterleeftijd waardoor je een afwijkende ontwikkeling kunt herkennen. Daarnaast ga je naar huis met ideeën voor spelletjes en oefeningen om in de klas, in de gymzaal en bij het buitenspelen de motoriek te stimuleren.

Sensorische informatieverwerking, hoe zit dat?

Is er in uw klas een leerling wat wiebelig is en moeite heeft met stil zitten? Struikelt, botst en/of valt het vaak en is het angstig in bewegen? Vindt het kind het vervelend om aangeraakt te worden of raakt hij/zij andere kinderen juist overdreven vaak aan? Of is de leerling snel afgeleid door geluiden of dingen in de omgeving waardoor het moeite heeft met zijn/haar concentratie en aandacht? Dan kan dit wellicht verklaard worden vanuit zijn of haar manier van sensorische informatieverwerking (SI).

In deze workshop krijgt u basisinformatie over de SI waardoor u problemen op dit gebied bij leerlingen in uw klas kan signaleren en hoe u om kunt gaan met door ons gegeven adviezen.

Bewegend leren

Dat kinderen behoefte hebben aan bewegen is al lang bekend en dat het de leerprestaties vergroot ook. Maar hoe bouw je dat als leerkracht in je lesprogramma in zonder dat je het idee hebt dat je wéér wat extra’s moet doen? Tijdens de workshop wordt de relatie bewegen en leren toegelicht, leer je hoe je in je bestaande lesprogramma beweegmomenten kunt toevoegen en doe je vooral veel ideeën op. Aan het einde van de workshop kun je actief aan de slag om beweegmomenten meer onderdeel te laten uitmaken van jouw handelen.

Afspraak maken?

Wilt u meer weten over de workshops bij Oefentherapie Cesar Zaltbommel? Neem dan contact met ons op of maak direct een afspraak.

Afspraak maken?